SERVEIS

Busqueda directivos

Executive
Search

Comptem amb més de 50 anys d’experiència com a headhunters. Tenim un profund coneixement del mercat directiu, tant a Espanya com en l’àmbit internacional. Això ens permet incorporar el millor talent a les organitzacions dels nostres clients.

Assessorem i desenvolupem líders per a ocupar posicions en el nivell directiu en Consells d’Administració i Comitès de Direcció en múltiples sectors. Els nostres clients inclouen corporacions globals; companyies nacionals i internacionals, i organitzacions sense ànim de lucre.

Per a nosaltres, cada cerca és única. El nostre compromís se centra en donar resultats als nostres clients.

A STATUS EMA PARTNERS, un consultor lidera cada cerca. Es responsabilitza de tot el procés i estableix una relació personalitzada amb el client i els candidats. D’aquesta manera evitem la pèrdua de matisos sobre les característiques de cada procés, primordials per a donar un bon servei.

Ens enorgullim de la continuïtat de les relacions amb els nostres clients. Hem construït forts llaços de confiança i credibilitat amb ells al llarg dels anys.

AssignmentDEFINICIÓ DEL MANDAT DE CERCA

Identifiquem els requeriments principals de la posició a través de reunions amb els directius clau i els líders de decisió del client.

Una vegada definits els aspectes clau del mandat de cerca, STATUS EMA PATNERS desenvolupa una estratègia de cerca personalitzada.

identifyingIDENTIFICACIÓ DE TALENT

El nostre equip especialitzat de research realitza una cerca sistemàtica de perfils directius qualificats que s’ajustin als requeriments de la posició.

EvaluationAVALUACIÓ DE CANDIDATS

Identifiquem perfils directius amb l’experiència i les habilitats idònies. Ens assegurem que el seu perfil professional i la seva personalitat siguin complementaris amb l’organització del client i la seva cultura corporativa.

PresentationPRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Ens reunim amb el client per a analitzar conjuntament la short list final de candidats i presentar-li informes complets de cada perfil.

Candidate offerOFERTA AL CANDIDAT

Treballem juntament amb el client per a seleccionar al candidat finalista. Assessorem l’organització durant el procés de negociació i presentació de l’oferta.

incorporation signACORD D’INCORPORACIÓ

Una vegada acceptada per escrit la proposta del client per part del candidat, contactem amb la resta dels candidats del procés per a informar-los de la decisió i agrair-los el seu temps i interès.

FollowSEGUIMENT

Acompanyem al directiu incorporat en el seu procés d’incorporació a la nova posició per a assegurar una òptima transició, assegurant que tant client com candidat quedin satisfets amb el resultat final.


Coaching
Services

El pilar fonamental per a l’èxit de qualsevol organització radica en una cultura empresarial enfocada en el desenvolupament i gestió del talent humà. Assessorem els nostres clients a harmonitzar les seves estratègies corporatives per tal de realitzar una gestió efectiva del talent, considerant les exigències actuals i futures del mercat

Amb el nostres serveis de coaching especialitzats, facilitem el creixement personal i professional dels perfils directius, amb l’objectiu de garantir no només la seva eficàcia organitzacional, sinó també la viabilitat i prosperitat del negoci a llarg termini.

Els nostres serveis de coaching estan dissenyats per a empoderar als nostres clients en l’assoliment de les seves metes:

EvaluacionDESENVOLUPAMENT DE LIDERATGE EXECUTIU

Enfocat a desenvolupar habilitats de lideratge d’alta eficàcia en perfils executius, aquest mòdul abasta des de la presa de decisions estratègiques fins a la gestió del temps i la resolució de conflictes. Utilitzem tècniques de coaching individuals per a identificar bretxes en les habilitats de lideratge i dissenyar plans de desenvolupament específics.

Aspectes com la intel·ligència emocional, la presa de decisions basada en dades i la gestió del canvi són abordats per tal d’assegurar que els líders no només siguin competents sinó també adaptatius i resilients davant els reptes organitzacionals.

L’objectiu és enfortir la capacitat dels líders per a dirigir equips, gestionar projectes complexos i contribuir a l’èxit empresarial a llarg termini.

ConsultoriaOPTIMITZACIÓ DE LA DINÀMICA DE L’EQUIP DIRECTIU

Aquest mòdul es centra en l’avaluació i millora de l’efectivitat de l’equip directiu com un tot. Utilitzem eines de diagnòstic i mètriques de rendiment per tal d’avaluar com els membres de l’equip interactuen entre si, prenen decisions i resolen conflictes.

L’objectiu final és fer que l’equip directiu funcioni de manera més fluida i eficient, assegurant que els diferents departaments i funcions estiguin alineats i treballin cap a objectius comuns.

CoachingANÀLISI I MILLORA DE LA CULTURA ORGANITZACIONAL

Aquest mòdul va més enllà de l’equip directiu per a examinar la cultura de l’organització en el seu conjunt. A través d’enquestes, entrevistes i observacions, avaluem l’estat actual de la cultura de l’empresa, identificant tant els seus punts forts com les àrees que requereixen millora.

Cadascun d’aquests mòduls pot ser personalitzat per a satisfer les necessitats específiques de l’organització i poden implementar-se de manera independent o com a part d’un programa de coaching més ampli.


Leadership services

Leadership
Services

La clau de l’èxit de les organitzacions és una cultura empresarial centrada en el talent, que alineï les competències individuals amb les necessitats de l’organització, ara i en el futur.

Col·laborem amb els nostres clients a alinear les seves estratègies de negoci i de gestió de talent. Desenvolupem i ajudem a retenir als líders i equips adequats per a assegurar l’eficiència organitzativa i la sostenibilitat a llarg termini.

Els nostres Leadership Services ajuden els nostres clients a aconseguir els seus objectius:

EvaluacionAVALUACIÓ D’EQUIPS DIRECTIUS


L’avaluació d’equips directius, tant individual com a nivell de grup, és un servei de gran valor afegit en els processos de fusió i adquisició d’empreses, en la successió d’empreses familiars o en la promoció interna en la línia directiva.

Conèixer les competències dels equips directius i el seu potencial de desenvolupament és clau per a afrontar els reptes de futur, plantejar canvis organitzatius, establir plans de carrera o dissenyar solucions davant possibles mancances.

Amb metodologies i eines avançades, ajudem els nostres clients a identificar el veritable potencial dels líders de la seva organització.

ConsultoriaCONSULTORIA DE CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ

Avaluem el Bon Govern Corporatiu de Consells d’Administració des d’una òptica operativa que analitza i optimitza aspectes del funcionament dels òrgans de govern col·legiat de les empreses client.

Incidim en els processos de treball dels consells (preparació, desenvolupament i seguiment posterior de les reunions), en aspectes sobre la seva composició i en les seves polítiques retributives.

Ajudem a aconseguir l’excel·lència operativa dels consells.

CoachingPROJECTES DE CONSULTORIA I MEDIACIÓ EN ORGANITZACIONS

Desenvolupem projectes de consultoria ad hoc que abasten anàlisi i definició organitzativa, sistemes d’avaluació del desenvolupament professional, orientació estratègica del talent, alineament de missió i valors, estudis salarials individualitzats, etc.

Serveis de Mediació en organitzacions i equips. Anàlisi de clima laboral.


Desva seleccion

Desva
Selección

A través de la nostra marca DESVA SELECCIÓN, cobrim les necessitats de les empreses d’incorporació de comandaments intermedis i especialistes tècnics i tecnològics. Desenvolupem i implementem estratègies personalitzades de cerca a través de plataformes d’ocupació i xarxes socials professionals.

Presencia