Home / Serveis

SERVEIS

Busqueda directivos

Executive
Search

Comptem amb més de 50 anys d’experiència com a headhunters. Tenim un profund coneixement del mercat directiu, tant a Espanya com en l’àmbit internacional. Això ens permet incorporar el millor talent a les organitzacions dels nostres clients.

Assessorem i desenvolupem líders per a ocupar posicions en el nivell directiu en Consells d’Administració i Comitès de Direcció en múltiples sectors. Els nostres clients inclouen corporacions globals; companyies nacionals i internacionals, i organitzacions sense ànim de lucre.

Per a nosaltres, cada cerca és única. El nostre compromís se centra en donar resultats als nostres clients.

A STATUS EMA PARTNERS, un consultor lidera cada cerca. Es responsabilitza de tot el procés i estableix una relació personalitzada amb el client i els candidats. D’aquesta manera evitem la pèrdua de matisos sobre les característiques de cada procés, primordials per a donar un bon servei.

Ens enorgullim de la continuïtat de les relacions amb els nostres clients. Hem construït forts llaços de confiança i credibilitat amb ells al llarg dels anys.

AssignmentDEFINICIÓ DEL MANDAT DE CERCA

Identifiquem els requeriments principals de la posició a través de reunions amb els directius clau i els líders de decisió del client.

Una vegada definits els aspectes clau del mandat de cerca, STATUS EMA PATNERS desenvolupa una estratègia de cerca personalitzada.

identifyingIDENTIFICACIÓ DE TALENT

El nostre equip especialitzat de research realitza una cerca sistemàtica de perfils directius qualificats que s’ajustin als requeriments de la posició.

EvaluationAVALUACIÓ DE CANDIDATS

Identifiquem perfils directius amb l’experiència i les habilitats idònies. Ens assegurem que el seu perfil professional i la seva personalitat siguin complementaris amb l’organització del client i la seva cultura corporativa.

PresentationPRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Ens reunim amb el client per a analitzar conjuntament la short list final de candidats i presentar-li informes complets de cada perfil.

Candidate offerOFERTA AL CANDIDAT

Treballem juntament amb el client per a seleccionar al candidat finalista. Assessorem l’organització durant el procés de negociació i presentació de l’oferta.

incorporation signACORD D’INCORPORACIÓ

Una vegada acceptada per escrit la proposta del client per part del candidat, contactem amb la resta dels candidats del procés per a informar-los de la decisió i agrair-los el seu temps i interès.

FollowSEGUIMENT

Acompanyem al directiu incorporat en el seu procés d’incorporació a la nova posició per a assegurar una òptima transició, assegurant que tant client com candidat quedin satisfets amb el resultat final.


Leadership services

Leadership
Services

La clau de l’èxit de les organitzacions és una cultura empresarial centrada en el talent, que alineï les competències individuals amb les necessitats de l’organització, ara i en el futur.

Col·laborem amb els nostres clients a alinear les seves estratègies de negoci i de gestió de talent. Desenvolupem i ajudem a retenir als líders i equips adequats per a assegurar l’eficiència organitzativa i la sostenibilitat a llarg termini.

Els nostres Leadership Services ajuden els nostres clients a aconseguir els seus objectius:

EvaluacionAVALUACIÓ D’EQUIPS DIRECTIUS


L’avaluació d’equips directius, tant individual com a nivell de grup, és un servei de gran valor afegit en els processos de fusió i adquisició d’empreses, en la successió d’empreses familiars o en la promoció interna en la línia directiva.

Conèixer les competències dels equips directius i el seu potencial de desenvolupament és clau per a afrontar els reptes de futur, plantejar canvis organitzatius, establir plans de carrera o dissenyar solucions davant possibles mancances.

Amb metodologies i eines avançades, ajudem els nostres clients a identificar el veritable potencial dels líders de la seva organització.

ConsultoriaCONSULTORIA DE CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ

Avaluem el Bon Govern Corporatiu de Consells d’Administració des d’una òptica operativa que analitza i optimitza aspectes del funcionament dels òrgans de govern col·legiat de les empreses client.

Incidim en els processos de treball dels consells (preparació, desenvolupament i seguiment posterior de les reunions), en aspectes sobre la seva composició i en les seves polítiques retributives.

Ajudem a aconseguir l’excel·lència operativa dels consells.

CoachingPROJECTES DE CONSULTORIA I MEDIACIÓ EN ORGANITZACIONS

Desenvolupem projectes de consultoria ad hoc que abasten anàlisi i definició organitzativa, sistemes d’avaluació del desenvolupament professional, orientació estratègica del talent, alineament de missió i valors, estudis salarials individualitzats, etc.

Serveis de Mediació en organitzacions i equips. Anàlisi de clima laboral.


Desva seleccion

Desva
Selección

A través de la nostra marca DESVA SELECCIÓN, cobrim les necessitats de les empreses d’incorporació de comandaments intermedis i especialistes tècnics i tecnològics. Desenvolupem i implementem estratègies personalitzades de cerca a través de plataformes d’ocupació i xarxes socials professionals.

Presencia