Selecció de Professionals a Través d'anuncis

És el nucli principal de l'activitat de DESVA SELECCIÓ, i es basa en la inserció d'anuncis a la nostra pròpia web, Internet, borses de treball, col•lectius professionals o escoles de negoci en funció de les característiques del perfil. 

El format dels nostres anuncis, l'àmplia informació que es mostra i el nostre prestigi fan que l'índex de respostes sigui notablement superior a la mitjana (fins a un 50% més pel que fa a altres empreses). 

L'avaluació psicològica dels candidats, tant en trets de personalitat, caràcter o competències professionals és de les més minucioses del sector. 

Destaquem per informar al client, amb tot detall i des del primer dia, tant de les persones contactades com dels perfils biogràfics que són avaluats en les diferents fases del procés.

Els candidats reben informació precisa per escrit de les característiques del perfil i de l'empresa abans de començar el procés. D'aquesta manera, tenen més elements per a estudiar si realment s'adeqüen a les exigències del perfil sol•licitat.