Protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades enviades per vostè voluntàriament poden ser incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal i només seran utilitzades per a entrar en els processos de selecció als quals vostè ens autoritzi després de realitzar-li consulta expressa.

La informació continguda en aquest qüestionari biogràfic té caràcter estrictament confidencial i es garanteix l'exercici dels drets reconeguts per aquesta llei, especialment a l'accés, rectificació i cancel·lació de la informació aportada.