Principis d'actuació

Només acceptem encàrrecs que tenim la seguretat de complir. Si la missió no la trobem factible o ens manca suficient informació per a garantir l'èxit final, preferim declinar l'encàrrec.

En cap cas cobrem ni acceptem honoraris o qualsevol altre tipus d'incentiu dels candidats.

Mantenim estricta confidencialitat sobre la informació rebuda, tant en la que fa referència als nostres clients, com als professionals contactats.

Únicament acceptem encàrrecs en els quals se'ns garanteixi l'exclusivitat sobre els mateixos.

Sota cap concepte realitzem ofertes professionals a persones que treballin en les nostres empreses clients.