Interim Management

Oferim als nostres clients el servei de recerca i selecció de personal directiu especialitzat per a treballar en projectes amb limitació temporal. El professional és contractat per a un projecte concret que suposa implementar determinats canvis necessaris per al futur de l'empresa.

Es tracta de professionals amb provada experiència en l'entorn empresarial i que accepten executar un projecte concret amb el nostre client per un temps limitat i amb la finalitat de donar resposta a determinades situacions o a problemes específics: fusions, adquisicions, reestructuracions de plantilla, planificació de tresoreria, reducció de costos, llançament de determinats projectes, etc.

Aquesta modalitat, en la qual STATUS EMA PARTNERS SPAIN signa un contracte per temps determinat directament amb el professional, està molt estesa en països desenvolupats i proporciona clars avantatges als professionals i als empresaris a un cost molt raonable.

STATUS EMA PARTNERS SPAIN ofereix el seu ampli coneixement del mercat per a seleccionar professionals amb provada experiència en tasques empresarials específiques i que accepten treballar per períodes de temps determinats i sobre la base d'objectius concrets.

Comptar amb l'assessorament de professionals amb provada experiència, com és el cas de STATUS EMA PARTNERS SPAIN, suposa que l'elecció del candidat al lloc de INTERIM MANAGEMENT es realitza amb grans garanties d'èxit.