Avaluació Individual de Professionals

Centrat exclusivament en la valoració de professionals. Aquest servei és molt benvolgut per aquelles empreses que pels seus propis mitjans localitzen candidats però necessiten una avaluació externa qualificada i objectiva que validi la seva decisió o aconselli una incorporació o altra. També és un servei de gran utilitat per a plantejar amb objectivitat possibles promocions internes.

Aquest servei és molt benvolgut per aquelles empreses que pels seus propis mitjans localitzen candidats però necessiten una avaluació externa qualificada i objectiva que validi la seva decisió o aconselli una incorporació o altra. També és un servei de gran utilitat per a plantejar amb objectivitat possibles promocions internes.

La valoració de les competències requerides per al lloc juntament amb l'avaluació de la seva personalitat i trets principals de caràcter minimitzen de manera considerable el fracàs d'una nova incorporació.