Estudis Salarials i Modalitats Retributives

Oferim als nostres clients assessorament en nivells retributius d'executius i directius partint de la privilegiada informació que tenim en la nostra base de dades de diferents perfils i sectors.

La nostra experiència en recerca i selecció facilita tant la realització d'estudis complets sobre els salaris d'una organització com l'assessorament individualitzat en paquets de compensació amb variables personalitzades en funció de les circumstàncies del directiu.

Aquest assessorament inclou les maneres d'implementar canvis graduals i progressius, vinculant incentius a motivació del directiu i a objectius de l'organització.