Selecció de Professionals a Través de la Nostra Base de Dades

Servei complementari a l'anterior que en ocasions s'individualitza i ens permet actuar amb gran agilitat davant la necessitat dels nostres clients. 

Donat el significatiu nombre de recerques que realitzem, se'ns presenten posicions estàndard en les quals disposem de candidats en la nostra base de dades per a pre-seleccionar i avaluar en el termini de deu dies. 

Tot això amb el màxim respecte a la confidencialitat de les candidatures i contant amb l'aprovació expressa dels mateixos.

Pel dinamisme lògic de la nostra base de dades, aquest servei no deixa de ser ocasional però d'una gran efectivitat i rapidesa quan les circumstàncies coincideixen.